Impact story

Diermodellen

Voordat medicijnen beschikbaar zijn, zijn ze uitvoerig getest. De wet schrijft onderzoek voor om de veiligheid van het medicijn te garanderen. De mens als onderzoeksobject kent veel nadelen, niet in de laatste plaats omdat alle mensen genetisch verschillend zijn. Daarom worden geneesmiddelen in laboratoria, op eieren, insecten of dieren getest.

Ziekten begrijpen en voorkomen

Veel dieren zijn verrassend gelijk aan mensen, zij hebben bijvoorbeeld dezelfde organen die dezelfde functies op dezelfde manier uitvoeren. Daarnaast kunnen bijna 90% van de medicijnen die bij dieren ter behandeling gebruikt worden, op eenzelfde of vergelijkbare wijze voor de mens worden ingezet. Dierstudies dragen in belangrijke mate bij aan het begrip, de behandeling en het voorkómen van ziekten bij dier en mens.

Vervanging, vermindering en verfijning

Wageningen Bioveterinary Research ontwikkelt diermodellen om aan deze maatschappelijke behoeften te voldoen en test nieuwe vaccins met diermodellen. Deze testen voeren we uit volgens de wettelijke eisen en de hoogst mogelijke normen voor dierenwelzijn. Daarbij laten we ons leiden door het principe van de 3 v's: vervanging, vermindering en verfijning.

Fases in de ontwikkeling van vaccins
Fases in de ontwikkeling van vaccins