Artikel

Digitaal natuurbehoud

Hoe ziet natuurbeheer en -behoud, het in stand houden van biodiversiteit en het natuuronderzoek er in de toekomst uit? De traditionele methoden vergen een grote inzet van organisaties en hun medewerkers, zoals gebiedsbeheerders, onderzoekers en vrijwilligers. Zij kunnen veel steun gaan krijgen uit onverwachte hoek: geavanceerde systemen zoals sensors, cameravallen, DNA-analyses, drones en kunstmatige intelligentie. Deze nieuwe instrumenten helpen onderzoekers gegevens te verzamelen die eerder ondenkbaar waren. Zeehonden in de Noordzee worden nu van digitale informatieverzamelaars voorzien om inzicht te krijgen in hun gedrag ver op zee en diep onder water. Natuurbeheer via slimme technologie is het thema van de 101e Dies van Wageningen University & Research op 11 maart.