Water Science for Impact

Dinsdag 16 oktober - donderdag 18 oktober 2018: internationale conferentie ‘Water Science for Impact’

De internationale conferentie ‘Water Science for Impact’ is gericht op de interactie tussen wetenschap en samenleving bij het ontwikkelen van oplossingen voor dringende problemen op watergebied, zoals vastgesteld in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Deze grote internationale en multidiscipinaire waterconferentie wordt gehouden in het kader van het honderdjarige bestaan van WUR en wordt georganiseerd door WUR, Deltares, KWR Watercycle Research Institute, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).