Doe mee met onze exclusieve ronde tafel impactvolle transities naar consumentenacceptatie van alternatieve eiwitten

Op donderdag 9 mei organiseren we een exclusieve en gratis ronde tafel-sessie over impactvolle transities naar consumentenacceptatie van alternatieve eiwitten. Wij nodigen u graag uit om met ons dit onderwerp in te duiken.

Een nieuwe aanpak is nodig voor succes

Alternatieve eiwitten die als vervanging voor vlees kunnen fungeren, krijgen enorme aandacht van beleidsmakers, onderzoekers, media en investeerders. Alternatieve eiwitten zijn dan ook een goede mogelijkheid om op een gezonde en duurzame manier tegemoet te komen aan de voedselbehoefte van de naar schatting 10 miljard inwoners in 2050.

Maar ondanks alle aandacht voor alternatieve eiwitten valt of staat het succes ervan met de acceptatie door de consument. En tot op heden zijn consumenten niet massaal overgegaan tot het vervangen van vlees door alternatieve eiwitten. Ze willen het niet of walgen er zelfs van.

Als we de mogelijkheden van alternatieve eiwitten ten volle willen benutten, blijkt het niet voldoende om alleen de productvoordelen van alternatieve eiwitten te laten zien, of doemscenario’s over het klimaat te presenteren. Om consumentenacceptatie van alternatieve eiwitten daadwerkelijk te vergroten is een andere consumentgerichte en maatschappijbrede aanpak met meer impact nodig.

Van intenties en onderzoek naar daadwerkelijke acceptatie

Wageningen University & Research initieert en volgt diverse ontwikkelingen in de productie en acceptatie van nieuwe eiwitten, maar signaleert ook de uitdagingen. We voelen de urgentie om bestaande aanpakken te herevalueren en proactief onze kennis te delen met verschillende partijen die een bepalende rol hebben in deze transitie. Daarom nodigen we u van harte uit voor onze ronde tafel-sessie waarin we ernaar streven te komen tot een nieuwe, gezamenlijke agenda.

Laatste inzichten toegepast op uw organisatie

Op basis van recent onderzoek zullen wij u meer inzicht verschaffen over de mate van acceptatie van alternatieve eiwitten en welke factoren daarin belemmerend dan wel stimulerend werken.

Deze inzichten willen we koppelen aan de visie en ervaringen van uw organisatie om vervolgens gezamenlijk te komen tot kansen en aanknopingspunten voor Nederlandse agri- en foodbedrijven en retailers. Hiermee willen we, samen met u, het voortouw nemen in het vergroten van consumentenacceptatie van alternatieve eiwitten in het Westerse consumptiepatroon.