haringstand Noordzee

Achtergronden bij onze advertenties

Drama tegen alcohol

Veel jongeren drinken een overmaat aan alcoholica. Niet zo gezond. Wageningse communicatiewetenschappers vroegen zich af of een tv-drama over de nadelen van alcohol hun drankmisbruik kan ontmoedigen.

Zij komen tot de slotsom dat dit kan. Maar dan dienen de kijkers zich wel emotioneel betrokken te voelen bij het verhaal en de personages. Bovendien moeten de gebeurtenissen nauw aansluiten bij hun leven. Door die vereenzelviging ‘voelen’ de jongeren de nadelen van alcoholmisbruik. Ook daarmee werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

Meer informatie