Thesis subject

Dutch Environmental transition policy / Milieubeleid transitiemanagement (in Dutch)

In het kader van het onderzoeksproject 'Evaluation of the Dutch third Generation Environmental Policy' zijn wij op zoek naar een student die interesse heeft om de lange termijn effecten van een beleidsaanpak met een duidelijke systeeminnovatie-insteek te evalueren.

We zoeken

Een student met een brede maatschappelijke interesse en in het bijzonder affiniteit met het thema milieubeleid, en die in hoge mate zelfstandig kan werken. In overleg met de begeleider wordt een programma of project gekozen, waarvan het streven naar het bevorderen van een duurzame ontwikkeling en transitie en/of systeeminnovatie gemeenschappelijke noemers zijn.

Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten het verzamelen en archiveren van wetenschappelijke literatuur en  beschikbare grijze literatuur (werkdocumenten en rapportages, interne evaluaties etc.) over het gekozen programma (denk aan informatie over de doelen, de beoogde projectaanpak, de daadwerkelijk aanpak zoals uitgevoerd in de praktijk en de resultaten in de praktijk). Aan de hand van de verzamelde literatuur en aanvullende interviews met betrokkenen worden de lange termijn effecten van het programma/project in kaart gebracht en gewaardeerd.