Duurzaam Waterbeheer

Water, essentieel voor het leven, schijnbaar overvloedig en goed beheerd. Onze veranderende wereld toont ons echter de beperkingen van deze veronderstellingen. Steeds meer beginnen we te beseffen dat water, dat ons en onze planeet op zovele manieren van dienst is, zwaar ondergewaardeerd wordt. Dat het belang van water, vanuit vele verschillende perspectieven, niet door iedereen op waarde wordt geschat. Het programma Duurzaam Waterbeheer wil de kwaliteit van leven verbeteren door het waterbeheer te optimaliseren voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving.