gezonde bodem, alternatieve methoden voor bodemontsmetting

Achtergronden bij onze advertenties

Duurzaam inkomen uit bos

In arme, afgelegen gebieden in de wereld wordt bos vaak wel gebruikt maar niet beheerd. Dat leidt tot ontbossing en teruglopende inkomsten. Wageningse onderzoekers proberen het tij te keren.