Impact story

Duurzaam kopje koffie: WUR en Manos al Agua

Voor veel mensen is koffie onmisbaar. De vraag naar koffie stijgt. Als de toename van de productie niet duurzaam wordt beheerd, zal dit negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de samenleving. Om de duurzaamheidsproblemen van koffie aan te pakken, heeft de Colombiaanse koffietelersfederatie FNC samen met Nestlé en Nespresso, WUR en de overheden van Colombia en Nederland Manos al Agua (‘handen aan het water’) opgericht.

Deze publiek- private samenwerking is gericht op de milieu-, sociale en economische omstandigheden van de koffieboerenfamilies. Een intersectorale samenwerking voor duurzame koffieteelt.

E-learningsprogramma's voor koffieboeren

Er zijn in deze samenwerking een aantal goede praktijkvoorbeelden voor waterbesparing ontwikkeld en er zijn e-learningprogramma’s voor koffieboeren opgesteld. Dit heeft geleid tot een vermindering van vijfendertig procent van het waterverbruik. Het programma heeft inmiddels meer dan 3.500 koffieplantages in Colombia bereikt en is actief in vijf gebieden langs de Andes met een totaalbereik van 11.000 koffieboeren. Manos Al Agua ondersteunt de overgang naar rassen die resistent zijn tegen ziekten en plagen, zoals koffieroest en de koffiebesboorder. Er zijn meer dan 4,6 miljoen nieuwe koffiebomen aangeplant. Verder is 330 hectare bos met meer dan 260.000 bomen opnieuw aangeplant en zijn andere bio-engineeringsactiviteiten uitgevoerd, zoals het voorkomen van aardverschuivingen.

Veranderde mentaliteit

De ecologische gevolgen van deze acties worden nauwlettend gevolgd om positieve resultaten en effecten te garanderen. De sociale impact van het project komt tot uiting in de veranderde mentaliteit van de deelnemers aan Manos al Agua, zoals buurtgroepen, voorlichtingsdiensten, koffieafdelingen en lokale autoriteiten. Dit is de sleutel tot het blijvende succes van het project.