Duurzame bananen uit de Dominicaanse Republiek

Wagenings onderzoek moet de basis vormen voor even duurzame als eerlijke bananenteelt.