Internship

Duurzame communities met social impact helpen realiseren in Nederland

Stichting Liberta Care is een erkend leerbedrijf, dat in 2009 is opgericht. Destijds had de stichting een eigen locatie in Tsjechië met time-out trajecten voor sociaal en emotioneel vastgelopen Nederlandse jongeren; hersteltrajecten voor mensen met een (dreigende) burn-out; vakanties voor mensen met een beperking (ADHD, spasme, autisme, etc.) en stages voor leerwegen als horeca, toerisme, sport, welzijn en groen. In 2017 begon deze stichting met een pilot van beschermd wonen met woonbegeleiding voor AMV-ers (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen).

Mieke Elzenga, directeur van Liberta Care, is maatschappelijk- en cultureel werkster, met ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van (internationale) projecten met betrekking tot zorg, educatie, vrijetijdsbesteding, samenlevingsopbouw en startende ondernemers. Tevens is zij een ervaren manager en coach in het welzijnswerk in Nederland, met als specifieke kwalificaties het ontwikkelen van competentie management en kwaliteitsmanagement. Ook begeleid zij duurzame initiatieven in het ontwikkelingsproces en heeft zij een groot netwerk van ondernemers in dit gebied.

Werkzaamheden

Sinds 2018 is stichting Liberta Care in overleg met diverse locaties in Nederland om educatie trajecten te bieden aan jongeren, rondom duurzaam bouwen en WEconomy. Dit doet zij onder de organisatienaam voor communities: LiberTerra. LiberTerra gaat Youth Exchanges en EVS (European Volunteer Services) trajecten bieden over sociaal en duurzaam bouwen, wonen, leven en leren. Je zal meegaan en meedenken in gesprekken met provinciale overheden, organisaties en gemeenten over de gewenste invulling van terreinen en programma’s. De eerste locatie wordt in 2020 gebouwd in Noord Holland.

In deze stage kan je helpen bij het verder ontwikkelen van de organisatie LiberTerra. Je gaat vele contacten leggen met interessante ondernemers op het gebied van duurzame bouw en levensstijlen, waarmee samengewerkt kan worden. Je kan helpen in de zoektocht naar nieuwe locaties voor de communities of het ontwikkelen van benodigdheden voor het opstarten van nieuwe communities, zoals het schrijven van ondernemersplannen, statuten, projectplannen etc. Organisatie- en communicatievaardigheden zijn volop inzetbaar en te ontwikkelen. Tevens kan je helpen bij het bouw- en ontwikkelproces van het eerste terrein, zoals de Tiny Houses, de permacultuur tuin, duurzame energiesystemen, infrastructuur en andere bouwprocessen. Hier kan je ook helpen bij de benodigde samenwerking met gemeenten en stakeholders. Tevens is Mieke actief in vele zij-projecten rondom duurzame communities in binnen- en buitenland, waardoor je een breed netwerk opbouwt.

Wat vragen we?

Tijdens deze stage kan je LiberTerra helpen ontwikkelen en meewerken aan al haar projecten. Tevens kan je kleine taken van Mieke overnemen. Het is een zeer interessante stage waar je veel vrijheid krijgt om de taken op je te nemen die jou liggen. Het is handig als je flexibel bent, structuur kan aanbrengen en stevig in je schoenen staat om zelf aan te kunnen geven waar je tijd in wilt investeren. Als je van duurzame communities houdt en wilt leren en helpen in het realiseren hiervan is dit de stageplek voor jou.