Duurzame winkelwagen

Achtergronden bij onze advertenties

Duurzame winkelwagen

Het aanbod in supermarkten kan duurzamer. Voor inkopers is het vergelijken van producten echter lastig. Wageningse onderzoekers hebben nu met The Sustainability Consortium een wetenschappelijk onderbouwd en wereldwijd gestandaardiseerd meetinstrument ontwikkeld voor supermarktartikelen.

Ruim 1700 leveranciers rapporteren inmiddels over de impact van hun producten op klimaat, mensenrechten en dierenwelzijn. Retailers kunnen daarop samen met leveranciers verbeterplannen opstellen en naast prijs en kwaliteit, duurzaamheid een stem geven. Zo werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

Dit is een stimulans voor partijen in de keten om tot duurzamere producten te komen. Dankzij de nieuwe tool wordt nu opgemerkt welke leverancier beter presteert, op een wereldwijd gestandaardiseerde wijze. Als alle Nederlandse supermarkten dit gaan implementeren, kan je van elk product de duurzaamheidsimpact meten. En is er voor elk product een stimulans om het te verduurzamen. Dit verbetert de complete range van producten.
Koen Boone

Meer informatie