Internship

E-Health in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) heeft voor ruim 30 zorgpaden e-Zorg (ook wel eHealth genaamd) ontwikkeld. e-Zorg biedt de patiënt digitale informatie in een beveiligde omgeving. Patiënten kunnen hierin ook eigen gegevens bijhouden of een bericht sturen naar het behandelteam. Het is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Het e-zorgpad Nierzorg is inmiddels bijna 2 jaar beschikbaar voor patiënten met specifieke nierziekten en patiënten met chronische nierschade. Het is multidisciplinair, met medische informatie, maar ook info van nierzorg verpleegkundigen, medisch maatschappelijk werkers en diëtisten nierziekten. Het digitale zorgpad loopt momenteel tot en met de fase waarin de patiënt de keuze maakt voor een nierfunctievervangende therapie (dialyse of transplantatie) dan wel een conservatieve therapie.
 
We merken in de praktijk helaas dat een groot aantal patiënten niet of heel weinig gebruik maken van de e-Zorg. We willen daarom graag laten onderzoeken hoe we het gebruik kunnen verbeteren.
 
Het is een opdracht rond het thema zelfmanagement en e-Zorg. Literatuuronderzoek zal onderdeel van de opdracht zijn, maar ook een groot deel praktijkonderzoek onder patiënten die toegang hebben tot de e-Zorg Nierzorg. En tenslotte ontvangen we graag verbetervoorstellen, als de tijd het toelaat ook (deels) daadwerkelijk uitgevoerd.