EFFORT

EFFORT staat voor Ecology from Farm to Fork Of microbial drug Resistance and Transmission. In dit project wordt onderzocht wat het effect is van de blootstelling van de mens aan dieren en andere milieubronnen. Met twintig partners uit tien verschillende Europese landen zal dit onderzoek plaats vinden over een periode van vijf jaar. De resultaten van het EFFORT onderzoek levert een wetenschappelijk bewijs en een hoge kwaliteit van gegevens op voor beleidsmakers.

Meer informatie: EFFORT