Stage: Ecologie van wrakken en platforms in de Noordzee

Stage

Ecologie van wrakken en platforms in de Noordzee

Wageningen Marine Research zoekt studenten die monsters van de fauna op harde substraten uit de Noordzee willen analyseren om te bepalen wat de verschillen zijn tussen locaties en verschillende typen hard substraat.

Praktische informatie

  • Niveau student: MSc / BSc
  • Vanaf welke datum: Continu
  • Duur: Minimaal 4 maanden
  • Locatie: Wageningen Marine Research te Den Helder

Kunstmatige objecten in de Noordzee bieden leefruimte aan andere diersoorten dan soorten die in de zachte zandbodem leven. Door de aanwezigheid van scheepswrakken, boeien, olie- en gasplatforms en windmolens, verandert de lokale soortensamenstelling. Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de gemeenschappen op deze kunstmatige objecten en probeert de samenstelling van soorten te voorspellen. We modelleren de verspreiding, gewichten en dikte van soortgemeenschappen op deze kunstriffen en onderzoeken of alle kunstmatige objecten samen één groot verbonden netwerk vormen.

Duikers van Wageningen Marine Research nemen monsters van de aangroei (epifauna) op verschillende offshore olie en gasplatforms en scheepswrakken in de Noordzee. Deze monsters worden in ons benthoslab uitgezocht. Daarnaast is de bemonsterde levensgemeenschap gefilmd. Ook gebruiken we videobeelden die met ROVs gemaakt zijn tijdens inspecties van offshore olie- en gasplatforms. Door de analyses van de monsters en videobeelden te combineren, hopen wij een beeld te krijgen van de biodiversiteit van harde substraten in de Noordzee.

Dit onderzoek is van belang voor exploitanten van offshore bouwwerken met het oog op de effecten van hun activiteiten, ook voor vergunningverlening van toekomstige projecten.

Wij zoeken studenten die willen helpen bij de analyse van de genomen monsters in ons ecologielab in Den Helder. Wij stellen in overleg met de student graag de inhoud en het doel van een stage vast.
Het is door strenge regelgeving helaas niet mogelijk om tijdens deze stage mee te gaan op veldwerk of te duiken tijdens monstername. Het is wel mogelijk om buiten dit onderwerp rond te kijken binnen Wageningen Marine Research en mee te gaan op veldwerk bij andere onderzoeken.

Het onderzoek is doorlopend, in  de eerste helft van 2018 zijn alle beschikbare stageplekken bezet maar voor een stage vanaf het augustus 2018 of later zijn wij nog steeds op zoek naar studenten. De stageduur is minimaal 4 maanden.

Lees meer over het project: