Impact story

Ecologische inpasbaarheid van zeewierteelt

Het aardoppervlak bestaat voor 70% uit water, terwijl op dit moment slechts 17% van ons voedsel uit zee komt. Hier valt nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld door het kweken van zeewier.

Wageningen Marine Research brengt in kaart waar de meest optimale plekken voor zeewierkweek in de Noordzee liggen. Verder werken onderzoekers in samenwerking met de Stichting Noordzeeboerderij aan productiepilots waarbij de groei en de kwaliteit van het zeewier worden gemeten, en wordt gewerkt aan een optimale en multifunctionele inrichting van kwekerijen.

Ook ontwikkelen we nieuwe kennis op het gebied van ecologische risico’s en kansen. Welke rol speelt zeewierteelt in het versterken van de mariene biodiversiteit, of juist in de verspreiding van exoten? Hierbij worden slimme technieken ingezet, zoals DNA-methodes, om de verandering van soorten in watermonsters en op de kwekerijen te bepalen. Een ander project richt zich op de ontwikkeling en het testen van meetsensoren om groei en kwaliteit van de zeewier online te volgen.

Deze onderzoeken dragen bij aan de kennis over de kansen en risico’s voor zeewierteelt op het Noordzee-ecosysteem.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Lees ook