Stage

Economische gevolgen van zwerfafval in de veehouderij

Zwerfafval op land en in water is niet alleen vies, het brengt ook schade toe aan het milieu en voorkomt hergebruik van waardevolle grondstoffen. Ook in de veehouderij wordt zwerfafval als een probleem ervaren. Boeren berichten over sterfte van hun vee door stukjes van drankblikjes die ze samen met het voer binnen krijgen. Zwerfafval wat tussen gras of gewassen ligt, wordt namelijk mee-gerooid en belandt in vlijmscherpe reepjes in het veevoer. Met alle gevolgen voor de dieren van dien. Op basis van ervaringen van individuele boeren is het de schatting is dat jaarlijks honderden koeien (2 à 3% van de veestapel) ziek worden en sterven al gevolg van zwerfafval.

Exacte cijfers over de impact van zwerfafval op de gezondheid van vee en de daarmee samenhangende economische gevolgen zijn er echter niet. Een simpele berekening leert dat de kosten hoog kunnen zijn. Uitgaande van een melkkoe met een waarde van € 1.100, 4,5 miljoen koeien in Nederland en een jaarlijkse sterfte van 3% ten gevolge van zwerfafval, zou het een kostenpost van 148,5 miljoen euro kunnen omvatten. Kosten voor behandeling door een dierenarts voor zowel de koeien die sterven als overleven zijn hierbij nog niet meegenomen. Kosten voor productieverlies en arbeidskosten van de boer zijn hierbij evenmin meegerekend. Ook sterfte van ander vee, zoals schapen en paarden, is hierbij niet ingecalculeerd.

Onderzoeksopdracht

We zijn op zoek naar een afrondend BSc of MSc student die onderzoek wilt doen naar de economische gevolgen van zwerfafval in de veehouderij (focus koeien, eventueel ook ander vee, zoals schapen en paarden). Het onderzoek brengt in beeld welke impact zwerfafval heeft op de gezondheid van de veestapel en de financiële gevolgen die dit heeft. Het onderzoek zal bestaan uit een literatuurstudie en gesprekken/interviews met (federaties van) boeren, dierenartsen en andere relevante betrokkenen. Het onderzoek zal 5 à 6 maanden in beslag nemen. Het eindproduct van deze opdracht is een onderzoeksrapport.

Over de opdrachtgever

Recycling Netwerk Benelux (RNB) werkt aan structurele oplossingen voor een zo duurzaam mogelijke omgang met materialen. Een echte circulaire economie kan alleen bestaan wanneer producenten hun verantwoordelijkheid nemen voor de volledige levenscyclus van de producten die ze op de markt brengen. Zo hebben wij ons met succes verzet tegen het afschaffen van het Nederlandse statiegeld op grote plastic flessen en pleiten we voor statiegeld uitbreiding naar blikjes en kleine flesjes in Nederland en België. Andere thema’s waar we aan werken zijn o.a. verpakkingen, zwerfafval en recycling van batterijen van elektrische auto’s. In het kader van de doelstelling om bij te dragen aan betere monitoring en vermindering van zwerfafval, onderzoekt RNB de verschillende (financiële) gevolgen van zwerfafval.

Functie: Onderzoeksstage
Opleidingsniveau: WO (Afrondend BSc of MSc)
Locatie: Utrecht (5 minuten fietsen van centraal station)
Dagen per week: 3 of 4
Startdatum: In overleg (per direct mogelijk)
Stageduur: 5 - 6 maanden
Stagevergoeding: In overleg
Taal: Nederlands