Een aantrekkelijke en winstgevende Mageler Es!

Hoe kunnen we de Mageler Es aantrekkelijker maken? Deze vraag legde ‘Tourist Info Den Ham’ in maart 2015 voor aan 6 studenten van Wageningen University & Research. De studenten en opdrachtgever blikken terug op een vruchtbare samenwerking.

De Mageler Es is een hooggelegen agrarisch gebied in de buurt van Den Ham (Overijssel), waar momenteel voornamelijk mais wordt verbouwd. Omdat deze Es een belangrijke recreatieve functie heeft voor de omgeving, wil de Tourist Info Den Ham – in samenwerking met gemeente Twenterand – de natuurwaarde en natuurbeleving van het gebied versterken. Zij legden deze vraag neer bij het vak Academic Consultancy Training, waarin master studenten van verschillende opleidingen en nationaliteiten werken aan een multidisciplinaire opdracht. Bram van den Broek en Rutger Olthof, twee betrokken studenten bij dit project, vertellen over hun ervaringen. Rutger: "We moesten een hoger gelegen landbouwgebied opnieuw inrichten, waarbij het uitzicht en de cultuurhistorie gewaarborgd bleef." Tijdens het project werd er onder andere gekeken of mais vervangen kon worden voor gewassen zoals gerst, spelt en tarwe. Bram: "Dit is omdat mais te hoog groeit en zo de zicht op het gebied ontneemt. De andere gewassen groeien niet zo hoog en zorgen ervoor dat de Mageler Es goed zichtbaar blijft. Daarbij werd ons gevraagd om uit te zoeken of het ook economisch rendabel is om mais te vervangen." In het rapport laten de studenten zien dat dit mogelijk is door crop rotation toe te passen.

Het is fijn om na 8 weken intensief werken een mooi resultaat te bereiken waar de opdrachtgever tevreden mee is
Bram van den Broek, master student Wageningen University & Research

Om tot het rapport te komen hebben de studenten verschillende interviews afgenomen. De betrokkenen in het gebied zijn zeer divers. Stakeholders zoals Landschap Overijssel, gemeente Twenterand, bakkers, bierbrouwerijen, loonwerkers (MKB Den Ham) en Tourist Info Den Ham zijn allemaal door de studenten geïnterviewd. Rutger: "Het leukste was toch wel de dagen in Den Ham, waarbij we iedereen hebben gesproken. Op deze manier hebben we zeer veel praktische kennis opgedaan. Door het werken aan een actuele opdracht doe je andere kennis op dan op andere momenten in je opleiding. Daarnaast kreeg het hele project veel media aandacht. Het haalde de krant en weekbladen en ik was zelfs op de radio te horen. Dit was erg spannend, maar ontzettend leuk!". Bram: "We hebben geleerd hoe het is om onderzoek te doen voor een opdrachtgever en hoe dit aan te pakken met een groep binnen een bepaalde tijd. Je gaat kritischer kijken naar alles, aangezien het nu voor het ‘echie’ is."

Opdrachtgevers Franks Stolte en Anja ter Beek waren erg tevreden met de resultaten van de studenten. "We hadden graag gewild dat de studenten nog meer onderzochten, maar dat was in de tijd die ze hadden niet haalbaar."

Het was een sterke eindpresentatie met inhoudelijk mooie resultaten
Frank Stolte, Touristen Informatie Den Ham

Zowel studenten als opdrachtgever geven aan dat vervolgonderzoek nodig is. Het project wass een mooie eerste stap. In samenwerking met de Groene Kennispoort Twente, die de opdrachtgevers heeft gekoppeld aan Wageningen University & Research, wordt gekeken naar de vervolgstappen.

Terug