Impact story

Een optimale uiergezondheid

Melkveehouders willen gezonde dieren en een goede melkproductie. De uiergezondheid is hierbij erg belangrijk. Bacteriën die de uier binnendringen kunnen een ontsteking veroorzaken.

Bacteriën weren

Een uierontsteking is goed te behandelen, maar verantwoordelijk voor het grootste deel van het antibioticagebruik. Bovendien heeft het een negatieve impact op de kwaliteit van de melk. Het weren van bacteriën is dus, voor zowel dier als melkveehouderij, van groot belang.

Onderzoek naar melkgeiten

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) doet onderzoek naar de verschillende wijzen waarop bacteriën de uier binnenkomen. Bij koeien komen de bacteriën de uier meestal binnen via het slotgat. Het is niet zeker of dat voor geiten ook geldt. Wij werken nu samen met verschillende partners uit de melkgeitenhouderij om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van hoge bacterieaantallen in de uier.

Dit inzicht is vervolgens leidend in het onderzoek naar bijvoorbeeld voedingsinterventies, waarmee de uiergezondheid wordt bevorderd en het gebruik van antibiotica mogelijk kan worden geminimaliseerd.

WBVR bestudeert hoe bacteriën de uier van melkgeiten binnenkomen en onderzoekt hoe voeding de uiergezondheid kan bevorderen.
WBVR bestudeert hoe bacteriën de uier van melkgeiten binnenkomen en onderzoekt hoe voeding de uiergezondheid kan bevorderen.