Een zee aan mogelijkheden

Staatssecretaris Sharon Dijksma gaf tijdens de Global Oceans Action Summit 2014 aan dat de drie grootste dreigingen voor onze oceanen overbevissing, vervuiling en verandering van leefomgeving zijn. Al deze problemen zijn symptomen van meer fundamentele ontwikkelingen: meer bevolking, meer welvaart en een grotere vraag naar dierlijke proteïne. Het LEI levert een directe bijdrage aan deze vraagstukken door te werken aan de verbetering van visserijbeheer maar ook indirect door te werken aan verbetering en verduurzaming van de productie van vis en wieren.

Economisch rendement

Europese visbestanden worden steeds beter gemanaged. Het LEI draagt aan deze ontwikkeling bij door een gedegen beeld te geven van de visserij en het economisch rendement. Daarnaast ontwikkelt het LEI  ook modellen en geeft het beleidsadvies om de duurzaamheid van de visserij op ecologisch, economisch en sociaal gebied te verbeteren op een efficiënte en doelmatige manier. Een voorbeeld van dit onderzoek is het EU-project Socioec , waarin modellen en methoden worden ontwikkeld om de drijfveren van vissers beter te gebruiken in het beheer van visbestanden.

Verbeteren en te verduurzamen visketen

Samen met andere onderzoeksinstituten binnen Wageningen UR zet het LEI Nederlandse kennis en expertise in om de hele visketen – van leveranciers van visgerei en visvoer tot de supermarkten – wereldwijd te verbeteren en te verduurzamen. Met behulp van market intelligence worden op technisch en bedrijfseconomisch gebied de mogelijkheden om de voedselproductie, dierlijk en plantaardig, te verbeteren, zichtbaar. Het LEI maakt business modellen, doet impact evaluaties en analyseert de kosten en baten om te komen tot een selectie van duurzame productiesystemen. Zo is het LEI betrokken bij FAFI (Fisheries and Aquaculture for Food Security in Indonesia ), een project om meer vis en visproducten beschikbaar te hebben voor de Indonesische markt. In het ECOBAS-project  worden duurzame kustverdediging en aquatische voedselproductie gecombineerd door het creëren van oesterriffen. En in FoodTechAfrica  worden de krachten van Nederlandse en Afrikaanse agrofood-bedrijven, kennisinstituten en overheden gebundeld om te komen tot een volledig geïntegreerde aquacultuurketen om de voedselzekerheid in Oost-Afrika te vergroten.

Voedselzekerheid

Hoe kunnen we visbestanden en kweekvis op een duurzame manier benutten om te voorzien in de toenemende behoefte naar dierlijke eiwitten? In hoeverre is het van belang om de huidige trend in de vraag naar dierlijke eiwitten (hoe rijker, hoe meer vlees men gaat eten) om te buigen naar een voedselpatroon dat meer is gebaseerd op plantaardige eiwitten? Wat zijn de consequenties van beleid op de draagkracht van ons ecosysteem? Vragen waar het LEI zich al mee bezig houdt en zich ook in de nabije toekomst mee bezig blijft houden. Belangrijke vragen waarvan de antwoorden ons mondiaal gaan helpen op een duurzame manier mensen te verzekeren van voldoende, betaalbaar en kwalitatief goed voedsel.