Onderwerp scriptie

Effect van onderwijs en zorg op de boerderij voor leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het onderwijs

Stage / Thesis

Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Er zijn nu bijna 5000 thuiszitters. Voor deze uitvallers zijn in het land vele initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij naast zorg ook onderwijs te geven. Er worden steeds meer initiatieven opgestart en het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op zorgboerderijen neemt toe. Er worden veel successen gemeld.

Bij een aantal boerderijen wordt de ontwikkeling van de leerlingen en de uitstroom goed gemonitord. Deze zorgboeren willen graag weten hoe het met de leerlingen gaat als ze zijn uitgestroomd en weer naar school gaan. Waar zij benieuwd naar zijn is: hoe de leerlingen en de ouders de boerderij periode hebben ervaren, wat deze periode voor hen heeft betekend, wat ze hebben geleerd, hoe het nu met de leerlingen gaat en hoe het met hen zou zijn vergaan als de boerderij er niet was geweest.

Het plan is een aantal leerlingen en hun ouders te benaderen en hen te interviewen en een vragenlijst af te nemen. Meer inzicht in de effecten van onderwijs op de boerderij voor leerlingen dien in het onderwijs uitvallen is belangrijk om deze nieuwe sector verder te kunnen ontwikkelen.

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem contact op met Jan Hassink (jan.hassink@wur.nl) en Caro- Lynn Verbaan (caro-lynn.verbaan@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Duur: Variabel
Taal:
Nederlands

Start Datum: Voorjaar / zomer 2021

Bekijk de conferentie die is georganiseerd over dit thema en lees meer over voorgaand onderzoek en de bijbehorende brochure.