Impact story

Effectiviteit van ballastwater-behandelingssystemen

Al eeuwenlang reizen soorten mee met schepen. Vroeger vastgehecht aan de rompen van schepen, tegenwoordig via ballastwater dat door schepen wordt geloosd. Exotische planten en dieren die zo in de haven van aankomst terechtkomen, kunnen ernstige ecologische en economische schade aanrichten.

Zo worstelt Zuid-Amerika sinds 1991 met de Aziatische gouden mossel, die in delen van het continent de biodiversiteit heeft aangetast en een groot probleem vormt voor de visserij. In de Kaspische Zee kampen vissers met soortgelijke problemen door een invasie van de Aziatische kwal. Deze kwal is ook al in Nederlandse wateren gesignaleerd.

In 2024 moeten alle schepen zijn voorzien van een ballastwatermanagement systeem om te voorkomen dat exoten in ballastwater worden meegevoerd. Wageningen Marine Research heeft in Den Helder een faciliteit op land voor het testen van de effectiviteit van ballastwater-behandelingssystemen. Hier worden op basis van eco(toxico)logische kennis zoet-, brak- en zoutwatertesten uitgevoerd om te beoordelen of het systeem aan alle eisen voldoet.

Zo draagt Wageningen University & Research bij aan het voorkomen van ecologische en economische schade door met schepen meegelifte exoten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook