Onderwerp scriptie

Effectiviteitsstudie: ProMuscle in de Praktijk

De interventie 'ProMuscle in de Praktijk' is gebaseerd op de klinisch effectief bevonden interventie ProMuscle. Hierbij kregen (fragiele) ouderen 24 weken lang 2 keer per week krachttraining en twee keer per dag een eiwitdrankje. Uit deze studie bleek dat ProMuscle een positief effect had op spierkracht, spiermassa en fysiek functioneren. Als vervolg op deze klinische studie is ProMuscle aangepast om uitvoerbaar te zijn in een praktijksetting, en is deze aanpassing getest in een pilotstudie. De resultaten van deze pilotstudie, met name gericht op onderzoeken van uitvoerbaarheid, zijn gebruikt om de interventie verder geschikt te maken voor de praktijk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Project

In samenwerking met partners uit de praktijk (GGD, Zorggroepen, sportscholen, fysiotherapiepraktijken) zal deze aangepaste interventie worden onderzocht op effectiviteit, kosten-effectiviteit en uitvoerbaarheid op vijf locaties in Gelderland. Het betreft een multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. De studie zal gefaseerd starten op de vijf locaties, en loopt van ongeveer september 2016 – zomer 2018. Per locatie loopt de studie 36 weken, waarvan 12 weken ProMuscle interventie, 12 weken uitstroomtraject, en daarna 12 weken uitstroomtraject voor de controlegroep. Per locatie zullen 20 ouderen in de interventiegroep deelnemen, en 20 ouderen in de controlegroep. Het gaat om thuiswonende, (pre-)fragiele ouderen. De interventie wordt uitgevoerd door praktijkprofessionals (fysiotherapeuten en diëtisten van de betrokken zorgorganisaties). De belangrijkste uitkomsten voor effectiviteit zijn fysiek functioneren, spierkracht, spiermassa en kwaliteit van leven.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van ProMuscle in de Praktijk op de fysiek functioneren, spierkracht, spiermassa en kwaliteit van leven?

Onderzoeksmethode

Uitvoeren van een effectevaluatie van de ProMuscle in Practice interventie op meerdere onderzoekslocaties, en uitvoeren van metingen bij deelnemende ouderen. Functioneren, spier en gezondheidsuitkomsten worden vooraf en na 12 , 24 en 36 weken gemeten, in zowel de interventie als de controlegroep. 
Daarnaast wordt ook een procesevaluatie uitgevoerd onder deelnemende ouderen en praktijkprofessionals die de interventie uitvoeren. Hierbij worden de procesuitkomsten gedurende en na afloop van de interventie gemeten. 

Thesisopdracht

De opdracht kan in overleg worden ingevuld. Er liggen diverse onderzoeksvragen:

  • Wat is het effect van ProMuscle in de Praktijk op spierfunctie en gezondheid, na 12, 24 en 36 weken?
  • Is ProMuscle in de praktijk kosteneffectief?
  • Door welke factoren (persoon, context) wordt het effect van ProMuscle in de praktijk beïnvloed?

Daarnaast zijn verdiepende analyses mogelijk op de verzamelde data, afhankelijk van de interesse van de student.