Eindfase van de verpakking

Eindfase van de verpakking

Zodra een product is geconsumeerd, verliest het verpakkingsmateriaal haar oorspronkelijke doel. Een goede eindbestemming van het overbodig geworden verpakkingsmateriaal beïnvloedt de duurzaamheid van de verpakking in sterke mate. Bovendien zien overheden streng toe op deze levensfase van verpakkingsmaterialen. Wageningen Food & Biobased Research neemt afvalverwerkingsopties en hergebruiksopties daarom mee in haar onderzoek naar en ontwikkeling van verpakkingsmaterialen.

In onze faciliteiten onderzoeken we de technische mogelijkheden van afvalverwerkingsopties, observeren we het 'gedrag' van materialen in afvalstromen en ontwikkelen we specifieke verwerkingsopties om van afval weer een waardevolle grondstof te maken.

Onderzoek naar hergebruiksopties

De end-of-life-opties van verpakkingsmaterialen verschillen per materiaalsoort en zijn vooral afhankelijk van de vraag hoe gemakkelijk een materiaal gescheiden kan worden in de afvalfase. Zo worden kartonnen dozen, blik en glas vaak al apart hergebruikt maar werd huishoudelijk plastic vroeger vaak gestort en verbrand omdat scheiding te moeilijk en kostbaar was. Tegenwoordig bestaan hiervoor aparte inzamel- en recyclingmogelijkheden.

We onderzoeken verschillende hergebruiks- en afvalverwerkingsopties om bedrijven zo goed mogelijk te kunnen adviseren over duurzame verpakkingen. We bekijken of men het hele product, alleen het materiaal, of zelfs alleen de bouwstenen voor materialen (monomeren) kan hergebruiken:

  • Producthergebruik is interessant voor producten die in zijn geheel hergebruikt kunnen worden, zoals flessen en kratten. Wensen en eisen aan het inzamelingssysteem staat centraal in dit type onderzoek, omdat de juiste wijze van inzameling cruciaal is om het volledige product te kunnen hergebruiken
  • Materiaalhergebruik is afhankelijk van de ‘schoonheid’ van ingezamelde materiaalstromen. Ons onderzoek richt zich ook hierbij op wensen en eisen aan het inzamelingssysteem, om zo ‘schoon’ mogelijke materiaalstromen te realiseren van waar uit men toe kan werken naar nieuwe, gerecyclede materialen
  • Hergebruik van bouwstenen: soms is het niet mogelijk of wenselijk om een product of materiaal opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld omdat dit in het gebruiksproces ‘vervuild’ is door het verpakte product, of omdat er problemen zijn rondom inzameling. We onderzoeken dan of we afvalstromen terug kunnen brengen naar ‘bouwstenen’, vaak monomeren, die we opnieuw op kunnen bouwen naar duurzame grondstoffen voor materialen
  • Composteren en vergisten is een interessante optie wanneer een materiaal in het gebruiksproces ‘vervuild’ raakt door het verpakte product, of moeilijk van dit product te scheiden is. We kennen een grote verscheidenheid aan beschikbare materialen die composteerbaar en vergistbaar zijn in industriële composteerinstallaties en kunnen deze materialen testen op specifieke eigenschappen. We adviseren opdrachtgevers over beschikbare materialen én adviseren over heldere communicatie richting de consument, een belangrijk aspect bij deze hergebruiksoptie.

Scheidingstechnologieën

Het ontwerp van verpakkingen kan afgestemd worden op specifieke hergebruiks- en afvalverwerkingsopties. Van belang is dan te weten welke variabelen een rol spelen bij nascheidings- en sorteerprocessen: denk aan zeef-, windzift- en NIR-sorteerverliezen die sterk afhankelijk zijn van vorm en gewicht van het verpakkingsmateriaal. Met onze faciliteiten kunnen we deze nascheidings- en sorteerprocessen nabootsen. Ook beschikken we over een scala aan scheidingstechnologieën die we in kunnen zetten om componenten uit afvalstromen –zoals vezels uit kartonnen bakjes- te scheiden, isoleren en verwerken tot nieuwe materialen.

Communicatie

Onderzoek naar consumentengedrag neemt een aparte, cruciale plaats in bij afvalscheiding. Daarom kijken we heel kritisch naar de manier waarop een consument met een verpakkingsmateriaal omgaat. Is een verpakking bijvoorbeeld duidelijk te herkennen als “composteerbaar”, dan valt of staat het succes van deze end-of-life-optie met de vraag of een consument weet hoe dit type verpakkingsmateriaal weggegooid moet worden.