Onderwerp scriptie

Empowerment voor een gezondere voedingsinname van zwangere vrouwen en hun partners

Een gezonde voedingsinname tijdens de zwangerschap is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Maar het is niet zo makkelijk om gezond te eten tijdens de zwangerschap.

De verloskundige kan een belangrijke rol spelen in dit proces, bijvoorbeeld omdat ze een vertrouwensband heeftmet de zwangere en omdat verloskundigen zich verantwoordelijk voelen om zwangeren over gezonde voeding te informeren.

In dit project wordt, in samenwerking met verloskundigen en diëtisten, een empowermentstrategie ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd om een gezonde voedingsinname onder zwangere vrouwen te stimuleren.

We zoeken een student die hieraan wil bijdragen met onderzoek, bijvoorbeeld over de rol van de partner in de empowerment van de voeding; de behoeftes en wensen van zwangere vrouwen/ouders met een jong kind (0-2 jaar) omtrent voedingsondersteuning?

Verschillende methoden van onderzoek zijn mogelijk (literatuur, interviews, vragenlijst, focusgroepen). Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem contact op met Renske Lonkhuijzen (renske.lonkhuijzen@wur.nl) en Annemarie Wagemakers (annemarie.wagemakers@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in the CC).

Duur: 6 maanden
Taal: Nederlands/Engels

Start Datum: Flexibel

Lees meer over het project op de projectpagina van de WUR.