Esdoorn onderstam: achtergrondinformatie

Wageningen University & Research heeft in de periode van 1993 tot 1998 middels een grootschalig selectie experiment Verticillium dahliae tolerante Esdoorn (Acer platanoides) zaailingen verkregen. Hieruit zijn in de periode van 1996-2003 een aantal selecties ontwikkeld voor verdere toetsing ten behoeve van het gebruik als onderstam voor minder tolerante Acer platanoides cultivars. Dit onderzoek is voortgezet tot 2006 waarbij er aandacht is besteed aan de cultuurwaarde van diverse Acer platanoides cultivars gekweekt op de desbetreffende onderstam, de beste methode van vermeerdering van de onderstam en de stabiliteit van de ongevoeligheid voor V.dahliae.

Er zijn bij de onderzochte cultivars, Emerald Queen, Royal Red en Cleveland, geen aanwijzingen voor onverenigbaarheid gevonden. De groeikracht was even goed als wanneer ge├źnt werd op zaailingonderstammen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de vermeerderingsmethode met het hoogste slagingspercentage, tot 78%, de langstekmethode is. Dit is echter een arbeidsintensieve methode. De groeikracht van de stekken na uitplanten is goed, oculatie kan nog in hetzelfde jaar plaatsvinden.

Bij enten op zaailingonderstammen, zijn cumulatieve ziektepercentages tot 36% zijn waargenomen Met deze onderstam werd een reductie van het ziektepercentage van tenminste 50% gerealiseerd.

Meer informatie over de eigenschappen van deze onderstam is te vinden in de eindrapportage van het onderzoek.

Kweker gezocht

Wageningen University & Research zoekt een kweker die wil investeren in de aanvraag van kwekersrecht om de Acer platanoides onderstam commercieel beschikbaar te maken voor de hele sector, in ruil voor een exclusieve licentie betreffende de productie. De onderstam blijft daarbij eigendom van WUR, en er worden nadere afspraken gemaakt met deze boomkweker over een exclusieve licentie-overeenkomst.

Heeft u interesse? Vul dan het aanmeldformulier in voor 28 februari 2021. Na de sluitingsdatum neemt WUR contact met u op over het vervolg van de procedure. Over de selectieprocedure kan niet worden gecorrespondeerd. Vervolgens nodigt WUR de geselecteerde kandidaat uit om een formele bieding te doen met als doel om tot een contractueel vastgelegde overeenkomst te komen.

Investeringsoproep

WUR wil kwekersrecht aanvragen om deze onderstam beschikbaar te maken voor boomkwekers. Daartoe zoekt WUR een boomkweker die wil investeren in de aanvraag van kwekersrecht, in ruil voor een exclusieve licentie betreffende de productie. Om uw interesse kenbaar te maken kunt u klikken op onderstaande link. Reagee voor 28 Februari 2021.