Eten met zorg

Achtergronden bij onze advertenties

Eten met zorg

Ziekenhuispatiënten die vandaag al moeten aangeven wat ze morgen willen eten, schatten hun eetlust vaak verkeerd in. Gevolg: zij eten niet optimaal en veel voedsel belandt in de afvalbak.

Wagenings onderzoek wijst uit dat er fors minder verspilling is als het eten aan bed wordt opgeschept. Patiënten kiezen op dat moment wat ze willen eten en hoeveel. Ook flexibele etenstijden, meer maaltijdkeuze en eten in een sfeervolle ruimte dragen bij aan minder verspillen van voedsel. En de patiënten eten bovendien beter. Zo werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

Met het oppakken van verspilling van voedsel in zorginstellingen creëer je een win-winsituatie: je werkt aan een duurzamere bedrijfsvoering die ook een kostenbesparing oplevert én het verbeteren van de maaltijd komt ten goede aan het welbevinden van de patiënt. Hiermee wordt de maaltijd van een facilitair ‘aangelegenheid’ een onderdeel van de ‘zorg’.
Joost Snels

Meer informatie over voedselverspilling in ziekenhuizen en zorginstellingen

Dossier Voedselverspilling