Onderwerp scriptie

Evaluatie van Gezond Opgroeien in Rhenen

In Rhenen heeft 7% van de 2-jarigen overgewicht. Dit is gelijk aan het percentage overgewicht op deze leeftijd in de Regio Utrecht. Naarmate kinderen ouder worden blijken ze in Rhenen vaker overgewicht te hebben dan kinderen die opgroeien in de regio Utrecht ofwel in de rest van Nederland.

Op de leeftijd van 5 tot 6 jaar heeft 12% van de kinderen in Rhenen overgewicht t.o.v. 9% in de regio Utrecht. Bij de 10-11 jarigen bedraagt dit in Rhenen 16% t.o.v. 12% voor de regio Utrecht. Dit ligt ook beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 12,3%. (cijfers buurtmonitor 2015 GGD). In de fase tussen de meting op 2 jaar en de meting op 5/6 jaar zijn er blijkbaar oorzaken die ervoor zorgen dat in Rhenen het percentage van kinderen met overgewicht sneller stijgt dan andere gemeenten binnen de regio Utrecht.

Doel

Het doel is om over een periode van 2 jaar het percentage kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met overgewicht  te stabiliseren of te verlagen door middel van het project 'Gezond Opgroeien in Rhenen'.

Het project

Het project 'Gezond Opgroeien in Rhenen' wordt uitgevoerd op peuterspeelzalen en op de kinderopvang. Stichting Kinderopvang Rhenen, Sportservice-Rhenen, verschillende sportaanbieders uit de gemeente, Rozemarijn voedingsadvies en coaching en het Centrum voor Jeugd en Gezin willen zich sterk maken om deze problemen aan te pakken. De gezamenlijke aanpak bestaat o.a. uit:

  • Inzetten van B-Fit als methodiek om o.a. meer beweegmomenten te creĆ«ren; gezonder eten/drinken/traktaties te bevorderen; kennis bij kinderen, ouders en leid(st)ers) t.a.v. gezond eten en bewegen te vergroten.
  • Het opnemen van stimuleren van gezond gedrag in het beleidsplan.
  • Het verzorgen van lessen op de opvanglocaties door verschillende sportaanbieders
  • Doorgeleiding van kinderen naar een sportaanbieder door middel van de 'Peutersportpas'.

Activiteiten stage

  • Ontwerp en afname (elektronische) vragenlijst nameting
  • Dataverwerking en
  • Analyse effect- en procesevaluatie
  • Rapportage (Kan ook als CPT-71324, CPT-81336)