Evaluatie van de genenbank voor inheemse bomen en struiken

Dit rapport geeft een evaluatie weer van de omvang, kwaliteit en verdere ontwikkeling van de Nederlandse genenbank voor inheemse bomen en struiken. Naast strategische aspecten omtrent de soortensamenstelling en opname of uitbreiding van materiaal is ook het operationeel beheer van de genenbank geëvalueerd, met als doel vast te stellen hoe het langetermijnbehoud van de collecties het best gewaarborgd kan worden. Er worden aanbevelingen gedaan hoe de genenbankcollecties in de toekomst efficiënt en optimaal in stand kunnen worden gehouden. Voor een aantal soorten worden alternatieve strategieën aanbevolen.

Download rapport