Achtergronden bij onze advertenties

Exoten

Overheden, water- en terreinbeheerders zijn beducht voor exoten omdat ze inheemse planten en dieren kunnen schaden en dure maatregelen voor natuurbehoud en schoner water teniet kunnen doen.

Wageningse wetenschappers inventariseren de risico's van uitheemse soorten en adviseren over preventieve maatregelen. Ook ontwikkelen ze slimme opsporingsmethoden op basis van dna in poep, slijm of huidcellen. Zo is de Amerikaanse rivierkreeft makkelijk traceerbaar die in Nederland de voortplanting van amfibieën en vissen verstoort en de beschermde Europese rivierkreeft bedreigt. Daarmee werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

De Amerikaanse rivierkreeft eet onder andere eieren van amfibieën en vissen, waterplanten waar soorten zoals snoek, rietvoorn en de grote modderkruiper hun eieren op afzetten. Daarnaast draagt hij een ziekte bij zich waar de beschermde Europese rivierkreeft niet tegen bestand is.
Fabrice Ottburg
Exoot of niet?