Thesis subject

Externe evaluatie Van Tuin Tot Bord

Thesis/Internship

Van Tuin Tot Bord (afgekort VTTB) is in 2015 van start gegaan in Nijmegen Midden. Vanuit (kwetsbare) buurtbewoners waren er behoeften om andere bewoners te ontmoeten en samen iets te doen, o.a. koken en samen eten.

VTTB heeft HSO gevraagd om een externe evaluatie van VTTB uit te voeren. VTTB hoopt zo te laten onderzoeken wat de effecten zijn van haar activiteiten voor de diverse doelgroepen en stakeholders. Klik op deze link voor een uitgebreide beschijving hiervan.

Onderzoeksvragen zijn:

  • Welke effecten ervaren de deelnemers door hun deelname aan VTTB? Bijv. sociale effecten, effecten op zorggebruik (minder medicijnen, bezoek huisarts)?
  • Welke effecten zien stakeholders (o.a. opbouwwerker, ambulant begeleider, huisarts) bij de deelnemers?
  • Welke onverwachte, positieve of negatieve, effecten heeft het project gehad?

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Marthe Derkzen (marthe.derkzen@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in the CC).

Klik hier voor meer informatie over Van Tuin Tot Bord

Duur: 6 maanden
Taal: Engels/Nederlands

Start Datum: September 2021