Extra vragen derde kwartaal 2018 (Agrovertrouwen)

In het derde kwartaal van 2018 is ondernemers gevraagd om hun liquiditeitspositie op hun bedrijf in te schatten. Hieronder zijn de resultaten van deze vraag weergegeven.

Liquiditeit van ondernemers

Liquiditeitspositie per sector
Liquiditeitspositie per sector
Liquiditeitspositie per sector -  exclusief antwoord neutraal, krap en zeer krap weergegeven als negatieve percentage.
Liquiditeitspositie per sector - exclusief antwoord neutraal, krap en zeer krap weergegeven als negatieve percentage.

Liquiditeitpostitie Land- en tuinbouw in totaal
Liquiditeitpostitie Land- en tuinbouw in totaal
Liquiditeitpostitie Akkerbouw
Liquiditeitpostitie Akkerbouw
Liquiditeitpostitie Glastuinbouw
Liquiditeitpostitie Glastuinbouw
Liquiditeitpostitie Melkveehouderij
Liquiditeitpostitie Melkveehouderij
Liquiditeitpostitie Opengrondstuinbouw
Liquiditeitpostitie Opengrondstuinbouw
Liquiditeitpostitie Varkenshouderij
Liquiditeitpostitie Varkenshouderij
Liquiditeitpostitie Pluimveehouderij
Liquiditeitpostitie Pluimveehouderij

Gevolgen van droogte op liquiditeit

In de zomer en najaar van 2018 was het extreem droog in Nederland. Ondanks dat er ook andere weersomstandigheden dit jaar voor problemen zorgden in sommige sectoren, is besloten om hierover specifiek een aanvullende vraag te stellen. Deze vraag luidde: “Welke invloed heeft de droogte gehad op uw liquiditeitspositie?” De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven.

Invloed droogte op liquiditeitspositie
Invloed droogte op liquiditeitspositie
Invloed droogte op liquiditeit in totale land- en tuinbouw
Invloed droogte op liquiditeit in totale land- en tuinbouw
Invloed droogte op liquiditeit in Akkerbouw
Invloed droogte op liquiditeit in Akkerbouw
Invloed droogte op liquiditeit in glastuinbouw
Invloed droogte op liquiditeit in glastuinbouw
Invloed droogte op liquiditeit in opengrondstuinbouw
Invloed droogte op liquiditeit in opengrondstuinbouw
Invloed droogte op liquiditeit in melkveehouderij
Invloed droogte op liquiditeit in melkveehouderij
Invloed droogte op liquiditeit in varkenshouderij
Invloed droogte op liquiditeit in varkenshouderij
Invloed droogte op liquiditeit in pluimveehouderij
Invloed droogte op liquiditeit in pluimveehouderij