Freesia

Nieuws

Freesia groeimodel: Ontwikkeling van een groeimodel voor gebruik door telers

Gepubliceerd op
30 mei 2011

Wageningen Plant Research heeft in nauwe samenwerking met de freesiasector en met financiering van de sector via het Productschap Tuinbouw onderzoek gedaan naar de (kwantitatieve) effecten van klimaat op groei van Freesia, en heeft dit vervat in een dynamisch groeimodel.

Op basis van metingen aan fotosynthese, groei en lokale klimaatcondities zijn rekenregels opgesteld en verwerkt in het model. Het model is in samenspraak met enkele Freesia telers en adviseurs voorzien van een gebruikersvriendelijke interface. Dit model geeft de telers zelf de beschikking over een rekeninstrument waarmee de groei berekend wordt in relatie tot klimaatfactoren. Dit is een hulpmiddel op basis waarvan zij gericht actie kunnen nemen om de groei te verbeteren.

Freesiamodel.jpg


Bent u een Nederlandese freesiateler, dan kunt u het model aanvragen door een mail te sturen naar Pieter de Visser onder vermelding van naam, postadres en bedrijfsnaam.
Een CD met het model en de documentatie worden dan per post toegestuurd.