Cees Kwakernaak

Testimonial

Fysisch geograaf Cees Kwakernaak over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Fysisch geograaf Cees Kwakernaak heeft vier jaar gewerkt aan de mogelijkheden om een patstelling tussen rijk, overheid, boeren en burgers in het Groene Hart te doorbreken.

Zo’n groot effect had niemand verwacht
Cees Kwakernaak

Hét probleem in het Groene Hart is dat het veenweidegebied steeds dieper wegzakt. Boeren willen droge voeten voor hun koeien en vragen waterschappen flink te bemalen. Daardoor klinkt de veenbodem in, elk jaar een paar millimeter. In sommige gebieden zakt de bodem een meter per eeuw. Kwakernaak presenteerde een nieuwe aanpak. Die maakt onderscheid tussen zeer kwetsbare, kwetsbare en minder kwetsbare veengebieden. De zeer kwetsbare gebieden moeten vernatten, maar die bestrijken een minder groot areaal dan betrokkenen aanvankelijk vreesden. In de resterende gebieden kan nog best landbouw worden bedreven. Vooral als boeren daarbij gebruik maken van onderwaterdrainage: een stelsel van buizen dat het grondwaterpeil onder de landbouwpercelen in de zomer en winter rechttrekt. In de kwetsbare gebieden is daardoor aangepaste landbouw mogelijk, zij het minder intensief, met bijvoorbeeld bijverdiensten in de recreatie. In minder kwetsbare gebieden kan de landbouw gewoon op de oude voet verder. ‘Wij hebben aangetoond dat onderwaterdrainage de inklinking van de bodem tot vijftig procent kan reduceren’, aldus Kwakernaak. ‘Zo’n groot effect had niemand verwacht.’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra

Actuele projecten en publicaties van Cees Kwakernaak: