Fytosanitaire bodem

De Nederlandse plantproductieketen behoort tot de gezondste ter wereld. Een gezonde bodem is een voorwaarde om goede producten te produceren. Hierdoor kan de land- en tuinbouwsector deze probleemloos – ook internationaal – verkopen.
Er zijn nog meer redenen waarom een gezonde bodem van belang is: Een verarmde bodem met te weinig gezonde organismen betekent een afname van de biodiversiteit, dat raakt de natuur maar ook de veiligheid van ons voedsel.

Bovendien kan het gevolgen hebben voor de internationale status en het imago van sectoren. Zowel het ministerie van Economische Zaken als de partijen die de sectorbelangen vertegenwoordigen, hebben dan ook belang bij het voorkomen van de introductie en verspreiding van grondgebonden organismen.

Fytosanitair bodembeheer concentreert zich op de biologische eigenschappen van de bodem die een effect kunnen hebben op de plantgezondheid van gewassen.
Denk hierbij aan bodemorganismen zoals bijvoorbeeld aaltjes, maar ook micro-organismen zoals bacteriƫn en virussen.
Als de bodem niet in balans is, krijgen ziekteverwekkers meer kans en kunnen flinke schade aanrichten aan gewassen.

Op landbouwpercelen worden in rotatie verschillende gewassen geteeld, vaak door verschillende gebruikers.
Nederlandse agrarische bedrijven, van opkweek tot afzet, nemen ook daarom belangrijke maatregelen om te zorgen voor een gezonde, fytosanitaire bodem.

Bekijk de video:

Belangrijke fytosanitaire maatregelen zorgen voor een gezonde bodem. Deze worden belicht in een korte film die is gemaakt met ondersteuning van LTO Nederland en het ministerie van Economische Zaken.
Iedere ondernemer in de plantproductieketen kan maatregelen nemen om fytosanitaire problemen te voorkomen door te letten op hygiƫne, ziekten op tijd te signaleren, en daar waar nodig waar nodig adequaat in te grijpen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan