Gebruik @mention en #hashtag op Twitter

Om bereik te creëren op Twitter is een goede Tweet van belang. Daarbij kan je gebruikmaken van een @ (mention) en een # (hashtag). Maar wanneer gebruik je een mention en wanneer een hashtag in een Tweet? Beide tekens hebben namelijk een verschillende functie. Over het gebruik van deze tekens is soms nog verwarring. Daarom het gebruik van beide op een rijtje.

@ (mention)

Het apenstaartje wordt op Twitter gebruikt om een ander account specifiek te noemen in je Tweet. Dit heet ook wel een mention. Je noemt een ander account door direct na het apenstaartje, zonder spatie, de accountnaam te typen (@WageningenUR).

Wanneer gebruik je een @ mention

Doormiddel van een @ mention kan je een ander Twitter account betrekken in je Tweet. Je kan dit doen door bijvoorbeeld een samenwerkingspartner te benoemen in een Tweet over een project, een spreker van een interessante lezing die je hebt bijgewoond of een locatie waar je net bent geweest. Degene die je vernoemt ontvangt hiervan een notifactie zodat hij / zij weet dat ze genoemd zijn in een Tweet. Hier ligt ook de toegevoegde waarde van een mention omdat degene direct wordt aangesproken en betrokken bij de inhoud van de Tweet. Dit vergroot de kans dat degene ook iets gaat doen met deze Tweet zoals retweeten, als favoriet markeren of dat degene je gaat volgen op Twitter. Dit om aan hun eigen volgers te laten zien waar ze mee bezig zijn. Zeker als iemand bijvoorbeeld positief is over een samenwerking of presentatie die is gegeven is het leuk om dit ook zelf te delen met je volgers. Dit allemaal met het resultaat dat het bereik van je Tweet wordt vergroot.

Figuur 1: Prof. Dr.ir. Arthur Mol vernoemd in de Tweet.
Figuur 1: Prof. Dr.ir. Arthur Mol vernoemd in de Tweet.

Je kan ook een direct message sturen gericht aan een specifieke gebruiker door het bericht met een @ mention te beginnen. Je doet dit wanneer je bijvoorbeeld een vraag aan iemand wilt stellen. Dit bericht is zichtbaar voor iedereen die zowel jouw account als het account waar je het bericht aan stuurt volgt. Door er iets voor te zetten is het bericht zichtbaar voor al je volgers. Wil je dat al je volgers het bericht zien? Begin je Tweet dan niet met een @ mention.

Figuur 2: Bericht alleen zichtbaar voor Twitter gebruikers die @WageningenUR en @_boodschapp volgen
Figuur 2: Bericht alleen zichtbaar voor Twitter gebruikers die @WageningenUR en @_boodschapp volgen
Figuur 3:  Mention in reactie op een vraag.
Figuur 3: Mention in reactie op een vraag.

# (hashtag)

Een hashtag wordt op Twitter gebruikt om een onderwerp te benoemen in de Tweet. Je filtert als het ware de informatiestroom op Twitter rondom een specifiek onderwerp middels de hashtag.

Wanneer gebruik je een hashtag

Je kan een hashtag gebruiken als je wilt aanhaken bij een bestaande conversatie op Twitter rondom een specifiek onderwerp. Daarbij is het van belang om gebruik te maken van de hashtag die andere Twitteraars gebruiken en niet zelf een hashtag te bedenken. Door dit te doen zou je namelijk zelf een eigen conversatie beginnen en niet aanhaken bij de al bestaande conversaties. Bedenk je dat wanneer je ergens over wilt praten het in bijna alle gevallen zo is dat er al over gesproken wordt. Kijk dus goed op Twitter welke hashtags gebruikt worden. Je doet dit door de zoekfunctie in Twitter te gebruiken en te kijken naar de hoeveelheid resultaten dat je ontvangt en of de inhoud van deze berichten aansluit bij wat je wilt zeggen. Door aan te haken bij een bestaande hashtag vergroot je het bereik van je Tweet en heb je de mogelijkheid om het account als kennispartner te positioneren in de bestaande conversatie.

Figuur 4: #Robotica om aan te haken bij bestaande conversaties op Twitter.
Figuur 4: #Robotica om aan te haken bij bestaande conversaties op Twitter.

In sommige gevallen is het juist wel handig om een eigen hashtag te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een evenement dat je zelf organiseert. Door hier een specifieke hashtag aan te koppelen kan je de informatievoorziening rondom het evenement bundelen. Voorbeelden zijn de open dagen (#OpendagWU) en de opening van het Orion in 2013 (#OpeningOrion).

Het is daarbij wel van belang dat je de hashtag duidelijk noemt in al je communicatiemiddelen en aangeeft dat informatie via Twitter wordt gegevens middels deze hashtag. Geinteresseerden gaan dan deze hashtag volgen en zelf ook gebruiken in hun Tweets. Communiceer je dit niet duidelijk dan loop je het risico dat bezoekers van je evenement zelf een hashtag gaan gebruiken en het bereik hierdoor niet gebundeld wordt.

Wanneer gebruik je wat?

Een goede Tweet kan zowel een mention als een hashtag bevatten. Bedenk vooraf goed wat de insteek is van de Tweet en wat je ermee wilt bereiken. Wil je graag interactie aangaan met een andere account? Gebruik dan een mention (@). Wil je over een bepaald onderwerp wat niet verbonden is aan een account een tweet versturen? Gebruik dan een hashtag (#). Let er wel op dat je niet teveel mentions of hashtags gebruikt in een Tweet. Dit maakt het onleesbaar en wordt vaak als storend ervaren.

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over het gebruik van Twitter? Neem dan contact op via socialmedia@wur.nl