Gedragsecologie

De leerstoelgroep Gedragsecologie (BHE) bestudeert de oorzaken en gevolgen van het gedrag van dieren, vooral gericht op sociale contexten.