Gehele productieketen

Een verpakking moet er allereerst aantrekkelijk uitzien, maar een product ook beschermen en/ of perfect recyclebaar zijn. Gedurende de hele gebruikscyclus moet de verpakking zo goed mogelijk functioneren. Wageningen Food & Biobased Research kent de eisen die de keten stelt en onderzoekt hoe een optimale verpakking de totale ketenprestatie verbetert.

Verschillende stappen in de keten stellen andere, soms conflicterende eisen aan verpakkingen. Een verpakking moet producten bundelen en beschermen, moet logistiek goed ingebed kunnen worden en de marketing van het product ondersteunen. We maken zorgvuldige afwegingen op basis van deze wensen en eisen adviseren opdrachtgevers op basis hiervan over de vraag welke oplossing de beste ketenprestatie oplevert.

Efficiënt transport

Verpakkingen moeten allereerst efficiënt transport mogelijk maken. Dat kan door het product zo compact mogelijk te verpakken zonder het te beschadigen. Een voorbeeld van ons onderzoek op dit gebied, is de vraag van een klant hoe snijbloemen efficiënter vervoerd kunnen worden. We adviseerden droog vervoer van snijbloemen in dozen onder de juiste conditionering, in plaats van in emmers met water – die veel meer ruimte innemen. Zo kunnen in één truck met uitsluitend dozen maar liefst zestig procent meer bloemen vervoerd worden, met behoud van kwaliteit.

Bescherming

Om producten vers en goed bij de consument te krijgen is bescherming tegen externe invloeden voor, tijdens en na vervoer, is van groot belang. Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt en ontwikkelt verpakkingen met verschillende beschermingsopties. Neem bijvoorbeeld broccoli. De consument wil deze koolsoort in onrijpe, groene toestand eten. Een juist gekozen verpakking gaat niet alleen het rijpingsproces tegen (de geelverkleuring) maar voorkomt ook dat de kool snel gaat bederven. Voor bijvoorbeeld een broccoli-keten met een actieradius van minder dan 200 kilometer volstaat het verpakken in krimp- of rekfolie: de weg van teler naar klant is kort. De folie hoeft niet veel meer bescherming te bieden dan beperking van uitdroging tijdens de verkoopfase. Komt de broccoli echter van ver dan is de weg naar de consument zo lang dat extra bescherming tegen houdbaarheidsverlies nodig is: dat kan in eerste instantie met een speciale 'scherfijs'-doos, daarnaast is het nodig om een speciale flowpack zak met microperforaties toe te passen die extra bescherming geeft voor vroegtijdig bederf. We hebben ervaring met een scala aan dit type product-markt-verpakkingscombinaties.

Logistiek

Een belangrijk onderdeel van de productieketen is de logistiek. Vervoersopties bepalen de kosten én hoe lang een product onderweg is en hebben daarmee invloed op de versheid van producten. Om de juiste keuze in verpakking te kunnen maken bekijken we de gekozen vervoersoptie in het licht van de eisen die het product stelt en de bijkomende kosten. Neem bijvoorbeeld bananen: de verpakking moet het gevoelige product beschermen tegen beschadigingen en efficiënte belading van containers mogelijk maken. Extra eis is dat een snelle afkoeling mogelijk moet zijn. Daarom is gekozen voor gaten in de doos die de koellucht goed doorlaten. Maar daarmee zijn we er nog niet: de verpakking moet de vruchten ook beschermen tegen indroging en ervoor zorgen dat de bananen tijdens transport niet rijpen maar na transport juist wel. Als de verblijftijd in de keten langdurig is (meer dan dertig dagen) zijn bijvoorbeeld plastic zakken nodig met andere barrière eigenschappen dan in een kort durende keten. Op basis van meerdere factoren bekijken we ketenoplossingen voor vervoer en verpakking van een product als bananen.

Marketing & consument

Idealiter heeft een verpakking een geweldige beschermende werking, een aantrekkelijke uitstraling richting de consument én zijn de productiekosten laag. We onderzoeken hoe deze eisen het best gecombineerd kunnen worden, zodat niet alleen een degelijke, maar ook een aantrekkelijke verpakking ontstaat. Neem bijvoorbeeld het paprika-stoplicht in de supermarkt: een plastic verpakking met een rode, gele en groene paprika. De keuze voor dit type verpakking was deels marketingtechnisch: het oogt leuk en de consument koopt meer paprika’s, want er zitten er drie in een stoplicht. Maar dat is niet het hele verhaal: plastic voorkomt uitdroging, waardoor een stoplicht langer houdbaar is dan een losse paprika, én de gaten in het plastic voorkomen condensvorming en daarmee steelrot en vruchtrot (schimmels) die de vruchten al snel onverkoopbaar maken.

Kwaliteit, omstandigheden en performance

We zijn van mening dat niet de kwalitatief beste producten de concurrentieslag het best doorstaan, maar de kwalitatief beste productieketens. Daarom benaderen we verpakkingsperformance altijd ketenbreed. Zo kan het gebeuren dat wie komt met een vraag over een nieuw verpakkingsmateriaal om uitval van zijn product te voorkomen, ook ongevraagd advies krijgt over het oogstproces, de vereiste kwaliteit, de afmeting van de verpakking of over communicatie richting de consument. We beseffen daarbij dat niet ieder bedrijf invloed heeft op alle schakels in de keten.