Internship

Gemeente Wageningen

Aankomend jaar start er een challenge tussen studentenflats om zoveel mogelijk afvalstromen te sparen en te gekke prijzen te winnen. De challenge wordt georganiseerd door BinBang, gemeente Wageningen en afvalbedrijf ACV in samenwerking met studentenhuisvester Idealis. Voor ons project zoeken we een enthousiaste communicatiestagair(e) die ons wil helpen deze challenge tot een succes te maken en de korte- en langetermijn effecten van deze challenge op het afvalgedrag van studenten wil onderzoeken.

Doel en doelgroep

Studenten (500+) uitdagen beter afval te scheiden en daarmee actief bij te dragen aan de circulaire economie. We pakken het groots aan. We lanceren een ludieke (communicatie)campagne.

Het project richt zich op studenten in studentenflats. Bij dit project ligt de focus op de afvalstromen PMD (plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken) en GFT (groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten). De doelen zijn:
1. Vermindering van het restafvalpercentage met 20%.
2. Verdubbeling van de hoeveelheid ingezameld PMD.
3. De hoeveelheid gft stijgt met 20%.

Naast deze kwantitatieve doelstellingen voor de afvalscheidingsresultaten worden studenten ook gemotiveerd om zwerfafval in de wijk tegen te gaan en anderen uit te dagen hun omgeving schoon te houden.

Opdracht stagair(e)

Voor de challenge worden studenten gezocht om mee te denken en inhoud te geven aan het project. Hiervoor worden studenten uit de doelgroep geworven en de stagiair kan een waardevolle toevoeging aan dit studententeam zijn vanuit zijn of haar communicatie-expertise. De stagiair levert een bijdrage aan de wervingscampagne om deelnemers voor de challenge te werven. Dit houdt in dat de stagair(e) meedenkt over de invulling, maar ook meedoet aan de werving door het langsgaan bij studentenflats om studenten te informeren en enthousiast te maken.

Het gedragseffect van de challenge/communicatiecampagne moet uiteraard ook worden gemeten. De gemeente en ACV doen dit op basis van de hoeveelheden afval en het gebruik van de app (die bij de challenge wordt ontwikkeld). Voor de stagair(e)  is de taak om het effect van de maatregelen op het gedrag van de studenten te meten. Welke onderdelen van de campagne hebben wel en geen effect gehad, wat vonden de studenten van de verschillende onderdelen en wat heeft dat teweeg gebracht. De stagair(e) maakt hiervoor een onderzoeksopzet en na bespreking voert hij/zij dit uit.

Partijen

Gemeente Wageningen is opdrachtgever voor de challenge en zal een stagebegeleider leveren (Rike van de Wiel) zijn. Aangezien de uitvoering van het project bij BinBang ligt, zal de stagair ook veel met deze organisatie samenwerken, met name bij de uitvoerende werkzaamheden. Verder zal de stagair(e) contact hebben met ACV en Idealis.

Termijn

De challenge loopt van april-juni 2017. De voorbereidingen zijn reeds gestart. De werving van deelnemers start eind februari 2017. De afronding van het onderzoek loopt dan iets door in juli 2017.