Radio & TV

Gerard Migchels bij het NOS Journaal over pilot met schonere stallen

Rondom de Nieuwkoopse Plassen starten ruim 50 boeren een pilot waarbij zij hun stikstofruimte tijdelijk aan de bouw- en industriesector verleasen. Met de financiële opbrengst daarvan bouwen de boeren innovatieve en emissiearme stallen. Ook de natuur is erbij gebaat: 44% van de stikstofruimte die ontstaat door de emissiereductie van deze stallen gaat (definitief) naar de natuur.