Radio & TV

Gerard Migchels in Vroege Vogels over het terugdringen van ammoniakuitstoot

In het project Proeftuin Veenweiden wordt ingezet op relatief makkelijke maatregelen waarmee de uitstoot van ammoniak 25% omlaag wordt gebracht en het de boer geen geld hoeft te kosten. Drijfmest met water verdund uitrijden levert veel minder uitstoot op, en je krijgt er bovendien meer gras van. Andere oplossingen waar op wordt ingezet zijn meer weidegang en minder eiwit in het voer. Aan het woord zijn deelnemende boer Arno Plomp, projectleider Teus Verhoeff en onderzoeker Gerard Migchels.