Gesprekstafel met Louise O. Fresco

Voeding, klimaat, duurzaamheid, milieu… Onze thema’s zijn dagelijks in het nieuws. De maatschappelijke betrokkenheid is groot. Maar vaak botsen wetenschappelijke inzichten met emoties en ideeën van mensen. Er ontstaat dan al snel een ‘dialoog van doven’.

Welke rol kunnen we als campusbewoners spelen in deze dialoog? En hoe kunnen we oude en nieuwe media hiervoor gebruiken? Schuif aan voor een boeiende discussie met onze bestuursvoorzitter Louise O. Frecso.