Expertise

Gevolgen van rampen op zee

Met onze brede kennis van het ecosysteem van de zee en de effecten van menselijke activiteiten daarop kan Wageningen Marine Research snel inspringen om het milieurisico van een ongeval op zee in te schatten en/of te onderzoeken, en te adviseren over eventueel te nemen maatregelen om de milieueffecten te beperken. Bovendien beschikken we over historische gegevens van onder andere vis- en schelpdierbestanden in de Noordzee en Waddenzee, die als referentie kunnen dienen.