Stage

Gewasrotatie effecten op ziektes, insecten en onkruiden

We zoeken een student die de effecten van teeltsystemen (akkerbouw) en gewasrotatie op ziekten, insecten of onkruiden wil bestuderen.