Onderwerp scriptie

Gezonde Toekomst Dichterbij: Evaluatie FNO - Zorg voor Kansen - programmadoelen

Thesis/Internship

Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij (2015- 2019) richt zich op het verkleinen van gezondheidsachterstanden van gezinnen met een lage sociaaleconomische status. Door het ondersteunen van 46 projecten en onderzoek die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren, komt voor deze kinderen en ouders een gezonde toekomst dichterbij. De projecten zijn allemaal geƫindigd per 31 december 2019.

Wij zijn vanaf september 2020 op zoek naar een student die in het kader van een afstudeeronderzoek/stage enkele maanden bij ons een opdracht wil uitvoeren. Het doel is om te kijken in hoeverre het geluk tis de activiteiten en resultaten uit het door FNO gefinancierde project te borgen.

Vragen waaraan we denken zijn bijvoorbeeld; Op welke manieren wordt een vervolg gegeven aan succesvolle activiteiten en resultaten en via welke partijen? Zijn projecten in staat geweest om door te pakken op bereikte resultaten? Is het gelukt vervolgfinanciering te vinden zodat activiteiten doorgang kunnen blijven vinden? Zo ja bij welke partijen?

Meer informatie over de opdracht is te krijgen bij Lenneke Vaandrager (lenneke.vaandrager@wur.nl) en Monique Schrijver, Programmaleider: monique.schrijver@fnozorgvoorkansen.nl

Duration: 4-6 months
Language:
Dutch

Start Date: September 2020
Place: Amsterdam

Meer informatie over FNO en het programma Gezonde Toekomst Dichterbij is te vinden op: www.fnozorgvoorkansen.nl