Impact story

Gezonde dierhouderij

Het voorkomen en bestrijden van dierziekten draagt bij aan een gezonde dierhouderij en reduceert risico’s van deze ziekten bij mensen. Goede diagnostiek van dierziekten is daar een essentieel onderdeel van.

300,000 testen per jaar

Voor het aantonen van infectieziekten bij dieren beschikt Wageningen Bioveterinary Research over 300 verschillende testen. Als nationaal referentielaboratorium voor meldingsplichtige dierziekten bij paarden, landbouwhuisdieren, wilde fauna en vis-, schaal- en schelpdieren voert WBVR 300.000 testen per jaar uit. Hiervan zijn bijna 7.000 testen voor verdenkingen van zeer besmettelijke en aangifteplichtige dierziekten.

24/7 beschikbaar

Wij zijn 24/7 beschikbaar voor uitvoering van diagnostiek, zodat snel en effectief kan worden opgetreden bij dierziekten en de gevolgen voor de gezondheid van dieren (en mensen!) zo beperkt mogelijk blijven. Dankzij een effectieve bestrijding, onderzoek en diagnostiek komen veel dierziekten niet meer voor in Nederland.

Dankzij een effectieve bestrijding, onderzoek en diagnostiek komen veel dierziekten niet meer voor in Nederland.