Gezondheid

Tomaten bevatten twee keer zoveel vitamine C wanneer de vruchten tijdens de teeltperiode zijn belicht met LEDs. Ook het gehalte antioxidanten neemt dan toe.