Stage

Glasaal vangen met licht

Wageningen Marine Research zoekt een student die meehelpt met het onderzoek naar een nieuwe vangstmethode van glasaal met licht. Het omvat literatuurstudie, methodeontwikkeling, praktisch veldwerk, data-analyse en rapportage. Wageningen Marine Research doet jaarlijks vele metingen om in kaart te brengen wat de populatiedichtheid is van glasaal langs de kust van Nederland. Dit gebeurt voornamelijk met kruisnetten. Aanvullend werken we aan nieuwe vangstmethodieken.

Elk jaar bereiken miljoenen glasaaltjes de Nederlandse kust om vervolgens op te groeien in zoet water. Tijdens hun migratie stroomopwaarts worden deze glasaaltjes belemmerd door verschillende barrières (dammen etc.). Ieder jaar worden monsters genomen met kruisnetten op verschillende plekken langs de Nederlandse kust. Daarnaast richt dit onderzoek zich op de ontwikkeling van een nieuwe vangstmethode met behulp van licht, waarbij er onafhankelijk van het getij bepaald kan worden hoeveel glasaaltjes er op die plek voorkomen. De methode wordt getest in het veld en de resultaten worden vastgelegd in een rapportage.

Praktische informatie

  • Niveau student: WO (HBO is ook mogelijk in overleg)
  • Vanaf welke datum: januari of februari (maart in overleg)
  • Duur: 4-6 maand
  • Locatie: Wageningen Marine Research in IJmuiden
  • Stagevergoeding: 200,- per maand

Lees meer in het Dossier: