Bodemonderzoek

Achtergronden bij onze advertenties

Goede bodem, goed voedsel

Zonder goede bodem en water is er geen voedsel. Wageningen UR is erkend centrum voor bodemkundige expertise en huisvest het ISRIC, het internationaal centrum voor bodeminformatie.

In dit centrum zijn gegevens over alle bodemsoorten in de wereld bij elkaar gebracht. Bodemkundigen van heinde en ver maken van die informatie gebruik om bij te dragen aan bodemherstel en aan de vruchtbaarheid van de bodem in hun land. En daarmee aan de bestaanszekerheid van de mensen. Zo werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

De behoefte aan goede, gedetailleerde bodeminformatie groeit. Het bodeminformatieplatform van ISRIC – World Soil Information geeft toegang tot een breed scala aan bodembestanden. Bijvoorbeeld SoilGrids, een nieuw wereldomvattend bestand van bodemtypen en –eigenschappen op een resolutie van 1 km.
Stephan Mantel