Groene cirkels: succesvolle samenwerking met Heineken

Wageningen Environmental Research (Alterra) onderzoekt de mogelijkheid van het aanleggen van een zuiveringsmoeras op het terrein van bierbrouwerij Heineken in Zoeterwoude. Deze 'wetland' helpt bij het terugbrengen van het afvalwater naar onvervuilde waterkwaliteit.

Op 7 februari 2013 is het samenwerkingsverband tussen de Provincie Zuid-Holland, Heineken Nederland en Wageningen Environmental Research (Alterra) getekend. Gezamenlijk hebben de Groene Cirkels-partners de ambitie om met duurzame ontwikkeling een voorbeeld van wereldklasse te realiseren voor de maatschappij voor de maatschappij van de toekomst.

Doelen

De realisatie van dit zuiveringsmoeras heeft verschillende doelen:

  • De afvalwaterzuivering van de brouwerij te verbeteren door het afvalwater verder te zuiveren, onder meer van fosfaat en stikstof;
  • De kwaliteit van de leefomgeving rond de brouwerij te verbeteren, door het vormen van een nieuw wandelgebied;
  • Verdere bodemdaling te beperken en op de langere termijn veenvorming te stimuleren;
  • Mogelijke productie van biomassa, waarbij de soort biomassa nog onderwerp van studie is;
  • Een nevendoel is ontsluiting van de natuur, aanvulling tot aan de Elfenbaan, die onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur.

Meer over dit project: